top of page

Onze visie

1. Wie zijn wij:

“Arrowhead” is de naam van de profetische conferenties en activiteiten die we organiseren sinds 2017. Het concept is ontstaan in samenspraak met Johan en Tessa Proost en andere leiders die ervoeren dat het tijd was om een opnieuw een profetische beweging op te schudden en een veilige ruimte te creëren waar mensen kunnen profeteren en profetie ontvangen. De organisatoren zijn Nsongo & Marjolein Mfumu A Kanda samen met een team van enthousiaste vrijwilligers. Hun visie is om niet hun eigen maar Zijn koninkrijk te bouwen door middel van relatie en toerusting.

De uitdaging van deze generatie:

We leven in een uitdagende tijd voor christenen wereldwijd. God doet geweldige dingen, maar er zijn ook geweldige uitdagingen. In vele landen is het evangelie illegaal.  Vele christenen geloven op risico van hun eigen leven, denk aan landen als Pakistan, Saudi Arabië, Yemen en Nigeria, waar reeds duizenden christenen helaas zijn overleden door vervolging.

Hier in Europa hebben we te maken met een andere soort vervolging, namelijk morele vervolging.

God is een taboe geworden…En de bijbel wordt afgedaan als niet langer relevant in deze tijd.

En wie nog openlijk durft uit komen voor zijn of haar geloof wordt als naïef en wereldvreemd bestempeld. Juist daarom is het belangrijk om als christenen ons te richten op wat ons verbindt en niet wat ons scheidt. En dat is Jezus Christus en zijn Koninkrijk.

 

“samen” wat een vreemd woord..?

Christen zijn op aarde is meer dan een aanloop naar een eeuwig verblijf in de hemel, maar een kans om Gods wil hierop aarde te volbrengen en door de Heilige Geest krachtig gebruikt te worden.

Jezus bad in Johannes 17:21 “Opdat zij allen een zijn, gelijkerwijs Gij, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons een zijn; opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt.” Precies daarom plaatste Jezus ons in Zijn lichaam, zodat er samenwerking en relatie onderling mag zijn.

Doorheen de tijd zijn er verschillende christelijke stroming geweest, die uiteindelijk allemaal deel uit maken van het lichaam van Christus.  Daarom is eenheid in Christus de basis en de intentie van deze Arrowhead conferentie.

Waarom profetie?

Een vraag die veel christenen hebben vandaag is: bestaan er nog profeten? En zo ja, hoe werkt dat toch allemaal dat profeteren…?

Het zijn terechte vragen die we door middel van de deze conferentie niet alleen willen beantwoorden maar ook willen demonstreren en zelfs willen activeren in christenen.

2. Doel en verwachting:

TOERUSTING:

Waarom nog meer profetische conferenties: volgens Efeze 4:11-16  gaf Jezus de vijfvoudige bediening niet om een bediening te hebben maar om de heiligen toe te rusten om het werk van de bediening te doen. Vaak zien we net het omgekeerde. Een passief lichaam die toekijkt naar iemand die het werk van de bediening doet. Dit patroon kan alleen veranderen door een verandering van denken zowel in het lichaam als bij het leiderschap.  Daarom willen we niet alleen profeteren over mensen maar mensen helpen hoe zelf Gods stem nog duidelijker kunnen verstaan zoals ook geschreven staat in 1 Cor 14.

 

EEN FRIS PROFETISCH GELUID

We geloven dat Jezus op een frisse manier tot deze generatie wil spreken.  Hierbij staat niet de profeet centraal maar Jezus zelf.  Daarbij is een bijbels fundament van essentie en daarom zullen alle profetieën opgenomen worden zodat ze herbeluisterd en getoetst kunnen worden.

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan gerust contact met ons op,

Stichting City Church
Alex Barreto
Tel: +31 6 47761722
E-mail: info@hisarrow.nl

bottom of page